Share Status
Email


Tiêu đề


Nội dung Status

Tiên ông Đắc Đạo =))

Chồng em như tiên ông đắc đạo k màng thế sự, k quan tâm đến của cải vật chất, k ganh đua tranh giành phù phiếm xa hoa, k quan tâm ai còn ai mất, k quan tâm bố mẹ, vợ con sung sướng hay vất vả, no hay đói.Thích thì đi làm, không thích thì nghỉ.

Thời gian nhàn rỗi thì đi uống rượu với các bằng hữu chưa tới canh 3 chưa được về.Tiên ông nhàn rỗi đánh cờ, uống rượu, chồng em nhàn rỗi uống rượu đánh điện tử là hết ngày, hết tháng, hết năm.Cuộc sống cách xa trần gian, an nhàn hưởng thụ.

Đúng là gia môn tam sinh hữu hạnh mới rước được tiên ông về.Nên em sẽ không kêu ca, phàn nàn gì cả.Ngày ngày em thỉnh lên bàn thờ ngồi, em cúng đủ hương hoa. Thỉnh thoảng em sẽ đem chổi lông gà ra lau chùi phủi bụi cho đỡ xuống cấp.

Đúng là lấy chồng như đánh một canh bạc.

                                                                        https://www.facebook.com/neuconfessions/