Share Status
Email


Tiêu đề


Nội dung Status

Quy luật đối xử tuyệt đối giữa gái xinh và gái xấu

Cùng là con gái, cùng là bạn bè chung lớp, nhưng giữa gái xinh và gái xấu có sự phân biệt đối xử rất lớn :v
_ Gái xấu hỏi bài, bạn nam được hỏi hờ hững và lờ ngay đi. Cũng vẫn bài đó, lúc sau gái xinh hỏi, bạn nam ấy nhiệt tình ngồi giảng giải.

_ Gái xinh và gái xấu cùng trượt chuyên ngành, vác mặt buồn thượt đến lớp. Vừa thấy gái xinh, lũ con trai bâu vào an ủi bảo đừng khóc. Gái xấu lẳng lặng ngồi vào chỗ, toàn con gái hỏi thăm :v
_ Gái xinh và gái xấu thuyết trình chung một nhóm. Gái xinh lên trước, cả lớp im lặng ngồi nghe như nuốt từng chữ một. Gái xấu lên sau, cả lớp bắt đầu ầm ầm việc ai nấy làm. Mặc dù cả 2 đứa thuyết trình chán như nhau :v

_ Gái xinh nhờ thằng bạn đèo về, nó ừ ngay còn nhiệt tình đi mượn MBH của thằng bạn để cho gái mượn :3 Lần khác, gái xấu cũng nhờ, thằng bạn cũng đồng ý, nhưng miễn cưỡng và mặt nhăn như khỉ :v
Trên đây là câu chuyện xảy ra thật tại lớp mình, dù bạn bè đã chơi khá thân với nhau suốt gần 1,5 năm nhưng những kiểu phân biệt đối xử này ngày nào cũng có :v mình thì chẳng phải là nhân vật nào trong chuyện nhưng chứng kiến kiểu 2 đứa bạn thân 1 xinh 1 chưa xinh bị đối xử khác nhau mình cũng thấy ngại