Share Status
Email


Tiêu đề


Nội dung Status

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn... :v

Gái y đồng nghĩa là đối tượng trong danh sách đen của *mẹ người yêu*....
"-Em,mình chia tay nhé?
- Tại sao?
-Mẹ anh không thích em,à không phải,mẹ anh không muốn anh lấy vợ ngành Y.

- À,ra vậy,em hiểu rồi..anh đã suy nghĩ kĩ chưa
- Em,anh xin lỗi,nhà a có mình anh,a cũng gần 30 rồi...mẹ là người anh tôn trọng nhất.
- Được rồi,vậy là mẹ anh đã ướm cho anh một người vợ mà bác ưng ý,không phải gái Y..
-Ừ,cô ấy làm giáo viên

- Rồi...em cũng không bất ngờ lắm vì kết quả này,sau khi nghe mẹ anh nói..
- Anh xin lỗi..em hãy hiểu cho anh
- Anh còn xin lỗi à,thế ai hiểu cho tôi,anh biết mẹ anh không thích gái Y thì sao 2 năm trước anh còn theo đuổi tán tỉnh tôi,2 năm chả nhẽ trong anh không có cảm xúc gì à,anh yêu tôi vì cái gì"

- Bình tĩnh đi em,đừng thế..Thực ra anh cũng không muốn một người vợ quá độc lập và mạnh mẽ,em lại là một người như thế..
-Đm..vậy là anh yêu tôi thời gian qua chỉ để cho vui à...Biến. Biến ngay khỏi cuộc đời tôi..

- Em..bình tĩnh đi,cẩn thận lời nói nào
- Ờ..Đây đéo cần luôn nhé,bây giờ thì không có nền nã thục nữ gì nhé..Chào anh,tôi phải vào nhận trực rồi..."
- Ờ mà đấy, em đéo tin chúng nó không vào bệnh viện. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn...