Share Status
Email


Tiêu đề


Nội dung Status

Chuyện tháng 7 =))

Kể lại câu chuyện :
Hôm qua mình xuống Metro mua đồ, vào tới cửa mới nhớ không mang theo tiền, liền gọi cho chồng bảo mang tiền đến. Trog lúc chờ đợi, mình thấy mấy người đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện :
- Bác đang làm gì đấy ?
- Tôi đang gửi tiền xuống cho người nhà tôi. Cô đang đứng chờ ai à ?
- Vâng, cháu đang chờ người nhà cháu gửi tiền xuống.
Vừa nghe tới đây, mặt ông bác tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch. Mình gọi với theo, "bác ơi cháu chỉ đang chờ người nhà cháu gửi tiền xuống thôi mà". Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Không hiểu sao ?
=))