Share Status
Email


Tiêu đề


Nội dung Status

Sự thật về tôi :v

Các bạn nhìn vào tôi và thấy tôi là một thằng xấu trai. Đó là khi các bạn chưa nhìn vào ví của tôi, nếu các bạn nhìn vào ví của tôi, chắc hẳn các bạn phải thốt lên : "thằng này vừa xấu vừa nghèo". Nhưng đó là khi các bạn chưa nhìn vào thành tích học tập của tôi. Một khi các bạn nhìn thấy thành tích học tập của tôi, các bạn sẽ công nhận thằng này vừa xấu vừa nghèo lại học dốt. Điều này có thể đúng khi các bạn chưa nhìn thấy phong cách sống của tôi. Khi các bạn cảm nhận được phong cách sống của tôi, lúc đó các bạn hoàn toàn có thể kết luận thằng này vừa xấu vừa nghèo, đã học dốt lại còn trẻ trâu :v